Thứ 7, Ngày 10/06/2023 -

Báo cáo hiện trạng môi trường và Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
Ngày đăng: 01/12/2020  11:04
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường và Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum công khai Báo cáo hiện trạng môi trường và Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 như sau:

 

- Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Chi tiết tải tại đây.

 

- Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020. Chi tiết tải tại đây.

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh