Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2021
Ngày đăng: 23/12/2020  14:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/12/2020, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 61-CV/TU yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; các huyện ủy, thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 09-12-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2021.

 

 

Theo đó, quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công văn số 362-CV/TU ngày 28-12-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh về tổ chức Tết năm 2021 tại địa phương, đơn vị.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, bình tĩnh, chủ động ứng phó trong mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu được xác định tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02-12-2020 của Tỉnh ủy.

 

Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người hưởng các chính sách trợ giúp xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp với tinh thần "Mọi người, mọi nhà đều có Tết - Không ai bị bỏ lại phía sau".

 

Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công với cách mạng, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ ở biên giới, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương và gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách và chỉ thực hiện khi được cấp có thẩm quyền đồng ý.

 

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TU ngày 17-01-2019 của Tỉnh ủy; không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết. Từ nay đến hết Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lãnh đạo các địa phương, đơn vị hạn chế việc đi công tác ngoài tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình; dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Phân công trực, kịp thời xử lý các vấn đề xảy ra; thực hiện nghiêm chế độ thông tin thông suốt trong thời gian trước, trong, sau Tết và trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết.

 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Trong đó, chú trọng triển khai các biện pháp phòng, chống cháy nổ, sản xuất, buôn bán và đốt pháo, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, tăng giá đột biến để thu lợi bất chính; rà soát, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đảm bảo đủ phương tiện giao thông công cộng để Nhân dân đi lại thuận lợi trong dịp Tết.

 

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra. Xây dựng phương án, kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, nhất là vi phạm nồng độ cồn.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn tổ chức các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu 2021 và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường tuyên truyền về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, làm thất bại các âm mưu phá hoại của các đối tượng thù địch, phản động./.

 

Cổng TTĐT tỉnh