Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Cụm thi đua LĐLĐ 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2021
Ngày đăng: 12/01/2021  14:31
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 12/01, tại thành phố Kon Tum, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 10 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tổng kết giao ước thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và phát biểu tại Hội nghị.

 

10 LĐLĐ Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2021

 

Tại Hội nghị, sau khi thảo luận, Cụm LĐLĐ 10 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm: Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021 với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu đưa Nghị quyêt của Đảng vào cuộc sống” với 8 nội dung trọng tâm:

 

Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của doàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động xã hội công đoàn; Tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỹ thuật lao động cho người lao động.

 

Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội  ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

 

Tích cực hưởng ứng và thực hện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp Công đoàn; Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát công đoàn; Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, hoạt động chủ yếu ở cơ sở; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tặng hoa chúc 4 LĐLĐ tỉnh: Kon Tum, Khánh Hòa, Gia Lai và Đăk Lăk được Cụm thi đua suy tôn

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp thay mặt lãnh đạo tỉnh Kon Tum chúc mừng những kết quả đạt được của LĐLĐ các tỉnh trong năm qua; đồng thời, mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị cùng trao đổi, chia sẻ, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của LĐLĐ các tỉnh trong thời gian tới.

 

Đồng chí thông tin, năm 2020, cả nước nói chung, tỉnh Kon Tum nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống, việc làm của công nhân, lao động và triển khai các hoạt động của tổ chức công đoàn; song với sự lãnh đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đóng góp của đội ngũ công nhân viên chức, người lao động và các tổ chức công đoàn các cấp, KT-XH của tỉnh phát triển ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững.

 

Đồng chí cho biết, trong những năm qua, UBND tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

 

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, năm 2020, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được tập trung xây dựng. Toàn cụm thi đua đã thành lập mới 187 công đoàn cơ sở và phát triển gần 30.000 đoàn viên mới.

 

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục được triển khai thực hiện; các cấp công đoàn trong Cụm thi đua tập trung theo dõi, nắm bắt tư tưởng của công nhân lao động trong các doanh nghiệp và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động.

 

Trong năm, LĐLĐ 10 tỉnh trong Cụm thi đua đã thực hiện ký kết 78 thỏa thuận hợp tác mới với các đối tác về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”; hỗ trợ kinh phí hơn 16 tỷ đồng xây dựng mới, sữa chữa hơn 300 căn nhà mái ấm công đoàn; chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và lũ lụt tại miền Trung…

 

Hội nghị đã bầu Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2021 là LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, Cụm phó là LĐLĐ tỉnh Gia Lai./.

 

Dương Nương