Thứ sáu, Ngày 05/03/2021 -

Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Ngày đăng: 19/01/2021  07:50
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 18/01, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với sở, ngành, Công ty lâm nghiệp và các địa phương để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và triển khai các chỉ tiêu trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Theo báo báo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, các chính sách của Trung ương và địa phương ban hành kịp thời đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn sản xuất, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân.

 

Tuy nhiên, khó khăn là nguồn tài chính của Nhà nước không đáp ứng được các chính sách đề ra; mức hỗ trợ trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng, khoán bảo vệ rừng còn thấp chưa hấp dẫn các tổ chức/người dân tham gia; kinh phí hỗ trợ cho thôn/làng vùng đệm còn ít, chỉ đầu tư các hoạt động nhỏ, còn các hoạt động lớn không đáp ứng nhu cầu kinh phí, do đó hạn chế hiệu quả của đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, hỗ trợ cây, con giống và các công trình thiết yếu mang tính nhỏ lẻ, manh mún do đó hiệu quả đạt được chưa thật sự được nâng cao.

 

Chính sách hỗ trợ một phần chi phí cho nhà đầu tư sản xuất giống sâm Ngọc Linh để hỗ trợ lại giống cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư tham gia liên kết với trồng sâm Ngọc Linh của tỉnh hiện mức hỗ trợ chỉ có 50.000.000 đồng/ha sâm trồng liên kết; diện tích hỗ trợ không quá 10 ha/nhà đầu tư, quá thấp nên không thu hút được doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cây giống cho hộ gia đình, cộng đồng.

 

Việc sắp xếp đổi mới các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Sau khi sắp xếp đổi mới các Công ty Lâm nghiệp đã ổn định diện tích lâm phần để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên lâm phần được giao; giải quyết được tình trạng đất cấp trùng, chồng lấn, lấn chiếm của các hộ gia đình, cá nhân tại các Công ty Lâm nghiệp.

 

Tuy nhiên, hiện nay, một số Công ty Lâm nghiệp vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, do chưa có cơ chế đặt hàng, giao kế hoạch hàng năm của Nhà nước; một số công ty không có nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng hoặc nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng không đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

 

Theo kế hoạch trồng rừng giai đoạn 2021- 2025, toàn tỉnh đặt ra mục tiêu phát triển 15.000 ha; riêng năm 2021 trồng 3.000 ha. Kế hoạch khoanh nuôi phục hồi rừng giai đoạn 2021- 2025 thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 7.309 ha, trong đó, năm 2021 là 4.470 ha.

 

Tuy nhiên, khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với công tác phát triển rừng là nguồn vốn để thực hiện, hiện nay chưa xác định được nguồn vốn để đầu tư phát triển rừng phòng hộ đặc dụng, vốn để hỗ trợ cho người dân trồng rừng sản xuất. Các Công ty Lâm nghiệp không tiếp cận được với vốn vay ưu đãi để trồng rừng sản xuất. Thị trường đầu ra của sản phẩm gỗ rừng trồng không có tiềm năng nên chưa thúc đẩy được người dân trồng rừng sản xuất.

 

Tại buổi làm việc, các sở, ngành, Công ty Lâm nghiệp, địa phương đã nêu lên nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua trên địa bàn để cùng nhau bàn biện pháp tháo gỡ.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị chủ rừng, địa phương.

 

Đồng chí đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đối với các kiến nghị liên quan đến chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp của Trung ương và địa phương đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh để đề nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh điều chỉnh các Nghị quyết về phát triển lâm nghiệp bền vững cho phù hợp.

 

Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương, cá đơn vị chủ rừng xác định loại cây trồng lâm nghiệp hoặc đa mục đích phù hợp, có giá trị kinh tế cao như cao su, mắc ca...thống nhất và hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện.

 

“Nhiệm vụ phát triển rừng trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 là rất nặng nề và cần nguồn vốn rất lớn để thực hiện, vì vậy, cần sự quyết tâm cao độ của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng.Trong điều kiện kinh tế khó khăn, chưa xác định rõ khả năng nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động phát huy tối đa hiệu quả các nguồn kinh phí có thể chủ động sử dụng được” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

 

Theo đó, đồng chí lưu ý phải quán triệt rõ quan điểm là nguồn kinh phí phải được chủ động nhằm đạt mục tiêu trồng rừng theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra; trong đó trước mắt trong năm 2021 và 2020 ưu tiên việc hỗ trợ trồng rừng từ các nguồn DVMTR, nguồn trồng rừng thay thế và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đảm bảo trồng được diện tích rừng đảm bảo đạt mục tiêu độ che phủ rừng 64% vào năm 2025. Đối với diện tích còn lại có thể phân bổ hợp lý giữa việc hỗ trợ trồng rừng và lồng ghép vào các Chương trình, dự án trồng rừng tập trung khi có nguồn vốn của Trung ương sẽ tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

Dương Nương