Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Triển khai hoạt động các Chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 30/01/2021  14:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 383/UBND-KGVX về việc triển khai hoạt động các Chốt kiểm tra, Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19

 

Theo đó UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

Yêu cầu các Sở, ngành, địa phương liên quan:

 

- Triển khai hoạt động lại các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh, cụ thể:

 

+ Chốt 1 (thành phố Kon Tum): Trạm Kiểm soát Sao Mai - Quốc lộ 14 (km 1562 + 500) - Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum.

 

+ Chốt 2 (huyện Đăk Glei): Trạm dừng chân đèo lò xo - đường Hồ Chí Minh (km số 1414 + 600) - Thác Đăk Chè - Thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei.

 

- Thời gian hoạt động: Từ ngày 30 tháng 01 năm 2021.

 

- Các nội dung khác về triển khai hoạt động lại các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 thực hiện theo Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 24/03/2020 của UBND tỉnh.

 

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại Chốt, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, không bỏ sót người và phương tiện nhằm phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ/mắc bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh để giám sát, quản lý, cách ly, điều trị kịp thời.

 

- Yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra các chốt trên địa bàn, đảm bảo hoạt động 24/24, đạt hiệu quả cao và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lơ là, bỏ ng công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện có nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn.

 

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tại các tuyến đường giao thông, cửa ngõ giáp với các tỉnh (ngoài các chốt kiểm tra đã kích hoạt nêu trên), đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các nguồn có nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn.

 

Giao Sở Y tế: Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật (khai báo y tế, điều tra dịch tễ, cách ly y tế…) để triển khai tại các chốt theo diễn biến của tình hình dịch COVID-19 trong nước và trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Tài chính: Phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan chủ động hướng dẫn, tổng hợp kinh phí; tham mưu UBND tỉnh bố trí kịp thời, theo quy định cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và hoạt động của các chốt kiểm tra trên địa bàn tỉnh.

 

Cổng TTĐT tỉnh