Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Thực hiện truy xuất nguồn gốc cây mai, cây đào trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 01/02/2021  20:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 398/UBND-NNTN về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc cây mai, cây đào trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 265/UBND-NNTN ngày 21/01/2021.

 

Nghiêm cấm chặt phá, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng trái pháp luật cây và cành đào, mai từ rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp còn lại, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được khai thác, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng cây và cành đào, mai; tuyệt đối không được gây khó khăn, không làm phát sinh thủ tục hành chính và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

 

Trong trường hợp thực sự cần thiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các lực lượng liên quan áp dụng truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai theo hướng dẫn nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, ách tắc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đảm bảo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán./.

 

           Cổng TTĐT tỉnh