Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Phân bổ 91,35 tấn gạo cho 04 huyện để hỗ trợ cho Nhân dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021
Ngày đăng: 01/02/2021  23:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND tiếp nhận và phân bổ 91,35 tấn gạo từ nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho các địa phương để hỗ trợ cho Nhân dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

 

Theo đó, phân bổ cho huyện Đăk Hà 11,64 tấn gạo (hỗ trợ 203 hộ/776 khẩu); huyện Tu Mơ Rông 17,88 tấn gạo (hỗ trợ 295 hộ/1.192 khẩu); huyện Kon Rẫy 9,63 tấn gạo (hỗ trợ 176 hộ/642 khẩu) và huyện Đăk Glei 52,20 tấn gạo (hỗ trợ 986 hộ/ 3.480 khẩu).

 

UBND tỉnh giao Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên, UBND các huyện có liên quan tiếp nhận và phân bổ số gạo nêu trên cho các hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021; hoàn thành và báo cáo UBND trước ngày 08/02/2021.

 

Giao UBND các huyện Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy, Đăk Glei chủ động bố trí kinh phí bốc, xếp và vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn được hỗ trợ; khẩn trương chỉ đạo phân bổ số gạo được cấp nêu trên đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời cho Nhân dân trước Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Đồng thời, tiếp tục rà soát và chủ động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ cho Nhân dân trên địa bàn quản lý, đảm bảo không để Nhân dân thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

 

Ngày 29/01/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 140/QĐ-TTg xuất cấp không thu tiền 8.401,215 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Cao Bằng, Bình Phước, Kon Tum, Đắk Nông, Hà Giang, Lạng Sơn, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021 (trong đó, tỉnh Kon Tum được cấp 91,35 tấn gạo)./.

 

Cổng TTĐT tỉnh