Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Từ ngày 03/02: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học tập trung tại các trường học để phòng tránh dịch COVID-19
Ngày đăng: 02/02/2021  16:31
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 421/UBND-KGVX về việc cho học sinh mầm non, phổ thông; sinh viên, học viên nghỉ học tập trung tại các trường học để phòng, chống dịch COVID-19.

 

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Thống nhất chủ trương cho học sinh các cơ sở giáo dục mầm non (công lập và tư thục), các cơ sở dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 03/02/2021 đến khi có thông báo mới.

 

Học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên toàn tỉnh tạm dừng đến trường từ ngày 03/02/2021, chuyển sang học trực tuyến và ôn tập tại nhà đến khi có thông báo mới.

 

Đối với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cho sinh viên nghỉ học từ ngày 03/02/2021 đến khi có thông báo mới; đồng thời, có phương án quản lý, bố trí cho lưu học sinh Lào, Campuchia ở lại, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu phù hợp tại đơn vị.

 

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm túc quy trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn trường học. Tiếp tục chỉ đạo các trường học hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến và ôn tập tại nhà, đặc biệt đối với học sinh lớp 12.

 

3. Giao UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý chặt chẽ sinh viên, học sinh các cấp tại địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, phòng ban liên quan, nhất là Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh./.

 

Cổng TTĐT tỉnh