Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 05/02/2021  10:41
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 476/UBND-TTHCC yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể:

 

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2738/UBND-KGVX ngày 18/10/2019 về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng; thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy theo danh mục tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc, trao đổi, gửi, nhận văn bản giấy.

 

Thường xuyên rà soát, giám sát hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm các thiết bị, hệ thống mạng của cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin, hạn chế tối đa gián đoạn trong gửi, nhận văn bản điện tử.

 

Thường xuyên rà soát, kiểm tra đối với các văn bản điện tử đã gửi, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để có phương án xử lý kịp thời đối với các văn bản gửi lỗi, văn bản không đến được nơi nhận.

 

Cùng với đó, tuân thủ các quy định về gửi, nhận văn bản điện tử, cập nhật đầy đủ nội dung thông tin, bảo đảm đúng thể thức văn bản phát hành, gửi văn bản điện tử đúng thẩm quyền, văn bản phải có chữ ký số và đầy đủ thông tin xác thực chữ ký số và nội dung đính kèm, không gửi trùng lặp văn bản; đề cao vai trò cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt là vai trò của đội ngũ chuyên viên, văn thư lưu trữ trong công tác rà soát, kiểm tra thành phần văn bản trước khi gửi.

 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đảm bảo hệ thống máy chủ bảo mật hoạt động ổn định, liên tục, an toàn, an ninh mạng để thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử của tỉnh với Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thuộc Chính phủ và với các địa phương khác thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

 

Thường xuyên theo dõi báo cáo tình hình gửi, nhận văn bản điện tử trên Hệ thống cảnh báo của Trục liên thông văn bản quốc gia để kịp thời xử lý các sự cố liên thông văn bản điện tử giữa Trung ương và tỉnh; đảm bảo không có văn bản gửi lỗi, không có văn bản nhận lỗi, không có văn bản tồn đọng hoặc chưa phản hồi trạng thái trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

 

Tiếp tục triển khai Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch số 4294/KH-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh nhằm phục vụ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các ngành nhằm đảm bảo trao đổi liên thông văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Viễn thông Kon Tum đảm bảo Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) hoạt động ổn định, liên tục và an toàn, an ninh thông tin phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử./.

 

Cổng TTĐT tỉnh