Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Ngày đăng: 12/02/2021  12:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 577/UBND-KGVX về việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

 

1. Về triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về chi phí cách ly y tế và hỗ trợ bồi dưỡng chống dịch COVID-19:

 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ; quy định về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ để kịp thời triển khai thực hiện.

 

Giao Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

2. Về tiếp tục phối hợp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới:

 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, ngành có liên quan và của tỉnh.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tiến hành sàng lọc, tổ chức cách ly đối với những công dân từ các vùng có dịch trở về địa phương theo quy định.

 

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan đảm bảo vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung; đảm bảo địa điểm, lực lượng, phương tiện và phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý môi trường, khoanh vùng, dập dịch...

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trong công tác truy vết, khử khuẩn môi trường, chốt phòng dịch trên tuyến biên giới; xét nghiệm kịp thời các trường hợp nghi nhiễm.../.

 

Cổng TTĐT tỉnh