Thứ 7, Ngày 30/09/2023 -

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Ngày đăng: 01/03/2021  21:39
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 697/UBND-KGVX về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.

 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); đặc biệt là thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế.

 

Tăng cường chỉ đạo, huy động, phối hợp và tạo mọi điều kiện để các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của mình trong việc giám sát và quản lý chặt chẽ địa bàn, các hộ gia đình, người đi/về địa bàn phụ trách, báo cáo kịp thời và yêu cầu người dân có đến/ở/về từ các tỉnh, thành phố trực thuộc  Trung ương có ca COVID-19 cộng đồng phải khai báo y tế bắt buộc để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh.

 

Hạn chế tổ chức các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn; nếu tổ chức phải có ý kiến của chính quyền và cơ quan y tế địa phương, đồng thời đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19.

 

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.

 

Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân, người lao động. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được tiếp tục nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và ngành Y tế.

 

Các huyện, thành phố tiếp tục chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn; đặc biệt là kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người dân đến/ở/về từ vùng dịch khẩn trương và nghiêm túc khai báo y tế bắt buộc tại cơ sở y tế gần nhất; tổ chức cách ly tập trung, cách ly y tế tại nhà đúng quy định, nghiêm ngặt, có kiểm tra, kiểm soát và giám sát thường xuyên. Thực hiện cưỡng chế cách ly y tế những trường hợp không chấp hành theo đúng quy định.

 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên; không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Giao Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

 

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh các biện pháp, giải pháp để ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể xâm nhập, lây lan vào cộng đồng, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 

Tiếp tục rà soát, thúc đẩy đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó quán triệt tinh thần chủ động, tích cực, không chủ quan, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị, địa phương, phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ mắc bệnh trên địa bàn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời.

 

Rà soát, siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện, trong đó triển khai thực hiện nghiêm quy trình phân luồng, phân tuyến, giữ khoảng cách..., không để lây lan dịch trong các cơ sở y tế; kiểm soát, thực hiện chặt chẽ công tác điều tra dịch tễ và việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân; đồng thời, nâng cao ý thức, năng lực ứng phó của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế, bảo đảm phát hiện, phản ứng nhanh, hiệu quả với mọi trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 (nếu có).

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại trường học theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan.

 

Giao Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: Tăng cường quản lý chặt chẽ lưu trú, tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cư trú bất hợp pháp; yêu cầu các cơ sở lưu trú và người dân có đến/ở/về từ các địa phương có ca COVID-19 cộng đồng trong vòng 14 ngày đến ngay cơ sở y tế gần nhất khai báo y tế.

 

Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, rà soát chặt chẽ, bám sát địa bàn, phát hiện sớm các đối tượng nhập cảnh trái phép đến địa bàn để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kịp thời, không để dịch bệnh có khả năng xâm nhập và lây lan trên địa bàn.

 

Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, kể cả xử lý hình sự (nếu có).

 

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm quy định cách ly tập trung, ngăn ngừa có hiệu quả việc lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung.

 

Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai và các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường lực lượng quản lý, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động nhập cảnh trái phép, đặc biệt trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia đang diễn biến phức tạp.

 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải qua lại, đi đến vùng, khu vực, địa điểm có dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh: Tiếp tục thông tin, truyền thông về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch nhất là về thực hiện 5K, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và nơi công cộng; khuyến cáo chủ động khai báo y tế, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp có đến/ở/về từ các địa phương có ca COVID-19 cộng đồng, các trường hợp nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng chống dịch trên tinh thần truyền thông vì lợi ích chung, đưa tin chính xác, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và không gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong Nhân dân./.

 

Cổng TTĐT tỉnh