Thứ 5, Ngày 28/09/2023 -

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021
Ngày đăng: 05/03/2021  16:18
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 743/KH-UBND về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021.

 

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là giảm 5-10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình hàng năm giai đoạn 2016-2020. Khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế- xã hội.

 

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu: (1) 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời; (2) 100% đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu; (3) 100% cán bộ làm công tác thống kê báo cáo bệnh truyền nhiễm được tập huấn về giám sát, công tác thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm, nâng cao chất lượng và hướng dẫn sử dụng báo cáo bằng phần mềm qua mạng internet; (4) 100 % hành khách xuất, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm để tổ chức quản lý, cách ly; (5) Giảm số mắc, tử vong do bệnh truyền nhiễm; (6) Đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt ≥95% trở lên ở quy mô xã, phường. Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh; (7) 100% cấp huyện, cấp xã và thôn/làng/tổ dân phố tổ chức thực hiện Chiến dịch vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng/bọ gậy; (8) Trên 80% số người dân trong vùng dịch hiểu được mức nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm gây thành dịch bệnh; (9) Trên 50% số người dân có thói quen rửa tay với xà phòng để phòng chống dịch bệnh và có xà phòng tại nơi rửa tay.

 

Hoạt động chính của Kế hoạch gồm 3 tình huống: (1) Chưa ghi nhận ca bệnh; (2) Xuất hiện các ca bệnh; (3) Dịch lây lan và bùng phát trong cộng đồng. Mỗi tình huống đặt ra trong Kế hoạch đều có Công tác chỉ đạo, kiểm tra; Công tác giám sát, dự phòng; Công tác điều trị; Công tác truyền thông; Công tác hậu cần; Hợp tác quốc tế.

 

Các giải pháp chính để thực hiện gồm: Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong triển khai công tác phòng chống dịch; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch năm 2021; Xây dựng kế hoạch về kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh; Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, truyền thông giáo dục sức khỏe với nhiều hình thức; Duy trì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại tuyến tỉnh, huyện, xã; Các cơ sở y tế sẵn sàng phương án, kế hoạch phối hợp, ứng phó theo tình huống nếu xảy ra dịch lớn hoặc đại dịch; Các bệnh viện tuyến tỉnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết khác, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân nếu xảy ra dịch lớn hoặc xảy ra đại dịch; Tăng cường công tác phối hợp thu thập thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định; Từng bước xã hội hóa công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp…

 

Cổng TTĐT tỉnh