Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết
Ngày đăng: 11/03/2021  14:39
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/3/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 812/UBND-NNTN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết.

 

Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh động vật và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh động vật, kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết. Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung chính, như:

 

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác phòng chống dịch bệnh động vật, việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết. Tập trung các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để lây lan, kéo dài; trường hợp các ổ dịch có nguy cơ phát sinh, lây lan diện rộng, cần công bố dịch và tổ chức phòng chống dịch bệnh theo quy định.

 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân không được vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm của chúng; tuân thủ quy định về nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật mắc bệnh, chết để sử dụng làm thực phẩm theo quy định của Luật Thú y.

 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết, sản phẩm của chúng; áp dụng đồng bộ các hình thức xử phạt theo đúng quy định. Công khai danh sách, địa chỉ các cơ sở vi phạm, giết mổ, buôn bán thịt lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết để người tiêu dùng biết.

 

Đề nghị Công an tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y tổ chức điều tra, đấu tranh, triệt phá việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm của chúng trên địa bàn và khu vực biên giới.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện quy định về kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; Chỉ đạo các trạm, chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn với mục đích để giết mổ; tăng cường việc kiểm soát vận chuyển lợn tại nơi xuất phát. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết, sản phẩm của chúng...

 

Cổng TTĐT tỉnh