Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Từ ngày 01/5: Triển khai chi trả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 06/04/2021  14:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/04/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1112/UBND-KGVX về việc triển khai chi trả chính sách ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh

 

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/5/2021.

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, xây dựng phương thức tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó lưu ý: Quy định rõ trách nhiệm quản lý kinh phí, kể cả trách nhiệm bồi thường 100% số tiền bị mất, thất thoát (nếu có); cơ chế phối hợp cung cấp thông tin giữa cán bộ bưu điện và cán bộ làm công tác lao động - thương binh và xã hội tại cấp xã...

 

Tổ chức hướng dẫn, tập huấn công tác chi trả, thanh quyết toán theo quy định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc (nếu có)... nhằm đảm bảo chi trả thuận lợi, an toàn, đúng kỳ, đúng hạn, đủ số tiền và đến tận tay đối tượng thụ hưởng theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 288/LĐTBXH-KHTC ngày 05/02/2021.

 

Cổng TTĐT tỉnh