Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 09/04/2021  15:11
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1145/KH-UBND về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cho đối tượng ưu tiên, miễn phí vắc xin).

 

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là chủ động phòng chống dịch COVID-19, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 (nếu có) bằng sử dụng vắc xin miễn phí trên địa bàn tỉnh cho nhóm đối tượng nguy cơ và cộng đồng, cụ thể: 95% đối tượng nguy cơ được tiêm vắc xin phòng COVID-19; Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

 

Kế hoạch đề ra 7 nội dung hoạt động gồm: (1) Đối tượng, phạm vi, thời gian tiêm vắc xin phòng COVID-19: Đối tượng triển khai là đối tượng ưu tiên phân nhóm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Văn bản số 2461/BYT-KH-TC ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Y tế và đối tượng phân theo địa bàn.

 

Phạm vi triển khai: Triển khai phạm vi toàn tỉnh, theo thứ tự ưu tiên và nhóm đối tượng theo quy định.

 

Thời gian thực hiện: Năm 2021 và năm 2022, dự kiến chia 3 đợt (Đợt 1 gồm các đối tượng: Người làm việc trong các cơ sở y tế; Người tham gia phòng chống dịch. Đợt 2 gồm: Đối tượng ngoại giao, hải quan, xuất nhập cảnh; Người cung cấp dịch vụ thiết yếu hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước…; Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Đợt 3 gồm: Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo (tt); Người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi; Người sinh sống tại các vùng có dịch; Người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội; Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài)

 

(2) Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư: Việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin phòng COVID-19 phải tuân thủ theo các quy định hiện hành, theo phân tuyến (khu vực –tỉnh – tuyến y tế cơ sở).

 

(3) Dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng: Tổng số đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh cần tiêm từ nguồn vắc xin hỗ trợ từ Trung ương là 121.377 người với 267.029 liều

 

(4) Tập huấn: Tổ chức Hội nghị và tập huấn triển khai kế hoạch cho cán bộ tại các đơn vị, địa phương có liên quan; các cán bộ trực tiếp triển khai tiêm chủng.

 

(5). Truyền thông về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19: Xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng; Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm.

 

(6) Tổ chức tiêm chủng: Tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất; Chỉ tổ chức tiêm chủng tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định; Tổ chức tốt từng buổi tiêm chủng một, đảm bảo an toàn, hiệu quả, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chú ý khám sàng lọc trước tiêm, giám sát và xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm, xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định.

 

(7) Theo dõi, giám sát và báo cáo: Tuyến tỉnh, huyện chủ động cử các đoàn kiểm tra, giám sát các điểm tổ chức tiêm chủng trước, trong và sau khi triển khai kế hoạch tiêm; hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn tiêm chủng; Các cơ sở tiêm chủng thực hiện báo cáo kịp thời, đúng theo quy định của từng đợt tiêm kễ cả các sự cố bất lợi sau tiêm theo quy định.

 

Cổng TTĐT tỉnh