Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng
Ngày đăng: 14/04/2021  15:23
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1206/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ sở y tế tăng cường công tác giám sát dịch tễ chặt chẽ tại các địa phương, phát hiện sớm, xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh đầu tiên không để bùng phát thành dịch, nếu xảy ra phải dập tắt kịp thời.

 

Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

 

Chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về tính chất nguy hiểm và cách phòng, tránh dịch bệnh tay chân miệng.

 

Phối hợp các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, chú trọng đến các trường học có học sinh lưu trú, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non.

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với ngành Y tế tăng cường mạnh mẽ công tác truyền thông, hướng dẫn về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng trong trường học.

 

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học chấp hành nghiêm túc những khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng chống bệnh tay chân miệng, nhất là tại các trường mẫu giáo, mầm non và tiểu học.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời tránh biến chứng xảy ra dẫn đến tử vong.

 

Tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức cho cộng đồng biết cách phòng bệnh tay chân miệng.

 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế tăng cường thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và cách phòng chống dịch bệnh tay chân miệng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh./.

 

Cổng TTĐT tỉnh