Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Triển khai công tác tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền
Ngày đăng: 23/04/2021  21:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1286/UBND-NC về việc triển khai công tác tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Ngoại vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới), chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền, đảm bảo đúng định hướng nội dung các văn kiện pháp lý quan trọng về Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú. Khẳng định các văn kiện trên là kết quả của quá trình nỗ lực, quyết tâm hơn 36 năm đàm phán, hợp tác, giải quyết hòa bình, bình đẳng vấn đề biên giới lãnh thổ trên đất liền với các nước láng giềng.

 

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp kết quả công tác phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia để phục vụ cho công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong nhân dân; chủ động cung cấp thông tin đến các cơ quan báo đài của tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc. Tuyên truyền số liệu chính thức của Bộ Ngoại giao về đường biên, mốc giới và cột dấu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia đoạn qua tỉnh Kon Tum - Ratanakiri (tại Văn bản số 745/BNG-UBBG ngày 12/3/2021).

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về kết quả phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia đoạn qua tỉnh Kon Tum.

 

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp các đơn vị, địa phương xây dựng các tin, bài, phóng sự nhằm kịp thời biểu dương các đơn vị, cá nhân điển hình trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc và phát triển kinh tế vùng biên giới.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai tuyên truyền cổ động trực quan về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên đất liền Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với lực lượng, Nhân dân ở khu vực biên giới.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, đảm bảo đúng định hướng nội dung văn kiện Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, ý nghĩa và tầm quan trọng của kết quả công tác phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền… Chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ các cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tổ chức tuyên truyền, động viên người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới; tuyên truyền nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Đấu tranh với các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, hoạt động xâm nhập, xâm canh, xâm cư, tự di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới.

 

Giao UBND các huyện biên giới (Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai) tổ chức phối hợp tuyên truyền kết quả phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua các panô, khẩu hiệu, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, các tờ gấp Infogaraphic, chú trọng quan tâm công tác tuyên truyền miệng. Tổ chức thường xuyên công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật biên giới của người dân, đặc biệt là cư dân biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Tuyên truyền nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU ngày 23/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và theo chức năng nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các nội dung trên đảm bảo về nội dung và thời gian theo quy định; trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền chủ động có văn bản báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ chủ trì, tổng hợp) tham mưu chỉ đạo, giải quyết.

 

Cổng TTĐT tỉnh