Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 27/04/2021  23:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/4/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

Họp báo công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV (ảnh: http://quochoi.vn)

 

Nghị quyết công bố danh sách 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Tỉnh Kon Tum có 10 ứng người ứng cử tại 02 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 06 đại biểu.

 

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Kon Tum, xem tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh