Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 29/04/2021  15:46
Mặc định Cỡ chữ
Sở Thông tin và Truyền thông vừa có các văn bản hướng dẫn, đề nghị cơ quan báo chí địa phương, các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 

1. Về thông tin, tuyên truyền bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng ít nhất 02 lần so với thời gian qua về thời lượng, tần suất phát sóng các chương trình phát thanh tuyên truyền cuộc bầu cử trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã; tần suất đăng tải các thông tin tuyên truyền về bầu cử trên các Trang TTĐT, bản tin và các hình thức thông tin cơ sở khác.

 

Các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú theo từng đợt, tập trung vào tuần cao điểm diễn ra bầu cử, tăng ít nhất 02 lần so với thời gian qua cả về thời lượng, số lượng, tần suất đưa các tin, bài thông tin, tuyên truyền với các nội dung:

 

(1) Tuyên truyền về kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

 

(2) Tuyên truyền về danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo từng đơn vị bầu cử;

 

(3) Tuyên truyền về các hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp;

 

(4) Tuyên truyền hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh;

 

(5) Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đến mọi tầng lớp Nhân dân; gắn việc tuyên truyền với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần, khí thế ngày hội, khích lệ cử tri đồng tình, hưởng ứng tích cực, hăng hái tham gia bầu cử;

 

(6) Thông tin về ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 là Chủ nhật, ngày 23/5/2021 để người dân chủ động sắp xếp, bố trí công việc tham gia bầu cử, đảm bảo tỷ lệ đi bầu cao nhất, kết quả bầu cử tập trung, lựa chọn được đại biểu xứng đáng vào các cơ quan dân cử;

 

(7) Tuyên truyền về những cá nhân, tổ chức có thành tích tốt, xuất sắc trong công tác bầu cử.

 

(8) Thông tin về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri, Nhân dân cả nước trong ngày bầu cử 23/5/2021 và kết quả bầu cử.

 

2. Về thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19:

 

(1) Tiếp tục cập nhật, phản ánh trung thực, kịp thời công tác triển khai, tổ chức việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; chú trọng thông tin về việc cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

 

(2) Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế); đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và bắt buộc nơi công cộng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế (lưu ý các khu vực công cộng; sự kiện, hoạt động tập trung đông người; trên các phương tiện giao thông công cộng…). Hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

 

(3). Tuyên truyền về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, các nhóm đối tượng ưu tiên, thông tin về loại vắc xin, lợi ích của tiêm chủng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe sau tiêm chủng,…

 

Cổng TTĐT tỉnh