Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Từ ngày 07/6/2021, cá nhân, hộ gia đình sẽ được thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính các thủ tục về đất đai trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 08/06/2021  07:55
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021, chỉ đạo đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với vai trò quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, trong thời gian từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường, ngành Thuế trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ về kỹ thuật của VNPT Kon Tum tiến hành thực hiện các giải pháp kỹ thuật triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai đối với cá nhân và hộ gia đình.

Trên cơ sở triển khai thí điểm tại Chi nhánh Văn phòng Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Kon Tum và Chi Cục Thuế thành phố Kon Tum, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh đã thống nhất triển khai việc áp dụng giải pháp thanh toán trực tuyến về nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai của cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum từ ngày 07/6/2021.

 

Đồng chí Đặng Quang Hà, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

họp với các cơ quan hữu quan bàn giải pháp triển khai thanh toán trực tuyến

 

 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

báo cáo khó khăn vướng mắc và giải pháp triển khai thanh toán trực tuyến

 

Lợi ích khi thực hiện thanh toán trực tuyến:

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, đáp ứng được yêu cầu theo dõi tiến trình giải quyết thủ tục hành chính; hạn chế hồ sơ quá hạn và hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ, công chức với công dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

 

Đối với công dân, khi hoàn thành việc đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, người dân sẽ có một kho dữ liệu cá nhân trên hệ thống; khi đã có kho dữ liệu cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh khi đi làm thủ tục hành chính công dân sẽ không phải kê khai lại các thông tin cơ bản của mình. Đặc biệt, khi làm thủ tục về đất đai công dân sẽ biết được tiến trình giải quyết hồ sơ của mình và nhận được kết quả thông báo nghĩa vụ tài chính phải nộp thông qua hệ thống tin nhắn tự động ZMS qua ZALO đồng thời tiến hành thanh toán nghĩa vụ tài chính bằng hình thức trực tuyến mà không phải đến cơ quan Thuế để lấy thông báo nghĩa vụ tài chính và đến ngân hàng để nộp tiền. Với việc thanh toán trực tuyến, công dân chỉ phải đi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện 2 lần thay vì đi lại 5 lần như trước đây. Khi thanh toán trực tuyến công dân có thể sử dụng ví điện tử, tài khoản ở tất cả các ngân hàng để thanh toán trên ứng dụng di động theo tin nhắn của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh gửi đến, hoặc thanh toán trên máy tính tại địa chỉ truy cập https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-thue-dat-dai.html.

 

Đây là ứng dụng mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí vừa đảm bảo không tụ tập đông người, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID – 19, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành; các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền để công dân biết thực hiện./.

 

VĂN MINH