Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue
Ngày đăng: 09/06/2021  10:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/06/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1891/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống SXHD lần thứ 11 (15/6/2021). Chủ động công tác truyền thông phòng chống SXHD trước mùa dịch và triển khai các hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống SXHD, đồng thời vẫn đảm bảo các biện pháp an toàn trong phòng chống COVID-19.

 

Phối hợp với ngành Y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy đảm bảo tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy.

 

Giao Sở Y tế: Triển khai giám sát chặt chẽ việc xử lý triệt để ổ dịch SXHD tại địa phương. Tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình thuộc khu vực ổ dịch. Đảm bảo phun hóa chất đúng kỹ thuật, đánh giá chỉ số véc tơ trước và sau phun để có chỉ định phun cụ thể. Xác định khu vực có nguy cơ cao để tổ chức phun hóa chất diện rộng.

 

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong do SXHD, đặc biệt tại các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.

 

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống SXHD.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Kon Tum: Phối hợp với ngành Y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống SXHD, đa dạng hóa các hoạt động truyền thông để người dân hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống SXHD như: Lật úp dụng cụ chứa nước không sử dụng, diệt lăng quăng/bọ gậy, nằm màn, chống muỗi đốt, truyền thông về dấu hiệu của bệnh SXHD và hướng dẫn người dân khi mắc bệnh không tự điều trị tại nhà, đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Tập trung truyền thông trước và trong khi triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy và chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi để người dân biết, phối hợp thực hiện.

 

Giao Sở Tài chính: Căn cứ kế hoạch phòng SXHD năm 2021 và trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh cấp và bổ sung kinh phí kịp thời để chủ động triển khai công tác phòng chống SXHD.

 

Các sở, ngành, đơn vị khác: Theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối hợp và tham gia cùng với chính quyền địa phương, ngành Y tế trong công tác phòng chống bệnh SXHD. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 746/TB-VP ngày 22 tháng 3 năm 2021.   

 

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Phối hợp với ngành Y tế và chính quyền địa phương tham gia triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh SXHD trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy và các hoạt động phòng chống dịch bệnh SXHD khác tại gia đình và cộng đồng./.

 

Trần Thị Huệ