Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Kon Tum có 92 xã thuộc khu vực I, II, III
Ngày đăng: 11/06/2021  15:19
Mặc định Cỡ chữ
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

 

Theo đó, có 3.434 xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bao gồm 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III. Trong đó, tỉnh Kon Tum có 35 xã Khu vực I, 5 xã khu vực II và 52 xã Khu vực III.

 

Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do hoàn thành xây dựng nông thôn mới, chia tách, sáp nhập địa giới, thành lập mới hoặc hiệu chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính theo quy định hiện hành.

 

Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chẩn nông thôn mới sẽ được xác định là khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III và khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, Quyết định 103/QĐ-TTg ngày 22/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 và Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành./.

 

Dương Nương