Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang
Ngày đăng: 14/06/2021  22:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/6/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1952/UBND-HTKT về việc hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh thông tin, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng đăng ký mua sản phẩm vải thiều Bắc Giang; tổng hợp nhu cầu gửi về Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum để tiếp nhận, tổ chức cung ứng theo nhu cầu.

 

Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, khu công nghiệp… để thống kê nhu cầu mua vải và phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức cung ứng, tiêu thụ kịp thời; phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai các điểm tiêu thụ lưu động.

 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ nông sản; đề nghị các cơ quan thông tin, tuyên truyền của tỉnh phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng, ủng hộ chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang thông qua Cục Quản lý thị trường tỉnh, tại các điểm tiêu thụ lưu động hoặc mua trực tuyến tại website thương mại điện tử bán hàng của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam -  postmart.vn.

 

                                                            Lê Hằng