Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc chủ trì cuộc họp xây dựng, bảo tồn, phục hồi nhà Rông giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng: 21/07/2021  14:07
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 20/7, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét về việc xây dựng, sửa chữa, bảo tồn, phục hồi nhà Rông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Tính đến tháng 3/2021, toàn tỉnh có 462/503 thôn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ có nhà rông; trong đó, có 408/462 thôn đang duy trì sử dụng nhà rông, đạt tỷ lệ 88,3% thôn DTTS có nhà rông và đạt 81,1%  thôn đồng bào DTTS tại chỗ trên địa bàn tỉnh.

 

Trên thực tế, có 435 nhà rông truyền thống đang được gìn giữ, sử dụng (trong đó, có 04 nhà rông được xây dựng ở trung tâm huyện, xã); có 218 nhà rông làm bằng vật liệu truyền thống, 217 nhà rông làm bằng vật liệu vừa truyền thống vừa hiện đại. 54/462 thôn chưa có nhà rông, chiếm tỷ lệ 11,7% thôn đồng bào DTTS tại chỗ có nhà rông.

 

Trong giai đoạn 2016 - 2021, công tác xây dựng, sửa chữa nhà rông của đồng bào các DTTS thực hiện bằng nguồn ngân sách Nhà nước được hỗ trợ từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án "Cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020" và sự đóng góp của bà con trong thôn. Trong đó, đã hỗ trợ sửa chữa và làm mới được 262 nhà rông (xây dựng mới 176 nhà, sửa chữa 86 nhà) với tổng kinh phí ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ trên 17 tỷ đồng.

 

Trong giai đoạn 2016 - 2021, nhà rông truyền thống của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm cả về số lượng và tính truyền thống, nhưng tăng về tính hiện đại (giảm 07 nhà rông; nhà rông làm bằng vật liệu truyền thống giảm 105 nhà; nhà rông làm bằng vật liệu vừa truyền thống vừa hiện đại tăng 115 nhà).

 

Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo và đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương để xây dựng Đề án “Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các nhà Rông truyền thống tại thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025” nhằm hỗ trợ, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của các thôn đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch “đến năm 2022, 100% thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có nhà Rông văn hóa”.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc thống nhất đề xuất và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các nhà Rông truyền thống tại thôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025; trong đó chia thành các giai đoạn cụ thể: Đến năm 2022, 100% thôn đồng bào DTTS có nhà Rông đảm bảo cho sinh hoạt cộng đồng tại địa phương; từ năm 2023 đến năm 2025 rà soát đề xuất bổ sung, duy tu, sửa chữa, nâng cấp nhà Rông xuống cấp. Đồng chí lưu ý, trong quá trình triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các huyện, thành phố để các địa phương đề xuất, bổ sung nguồn kinh phí triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra./.

 

Vũ Huệ