Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ vùng dịch
Ngày đăng: 12/10/2021  09:20
Mặc định Cỡ chữ
Tại Công văn số 5053/CV-BCĐ ngày 12/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ vùng dịch kể từ 0h00 ngày 13/10/2021. Cụ thể:

 

Công dân thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung của TP. Kon Tum

 

Người về địa bàn tỉnh thuộc đối tượng cách ly tập trung (trừ các trường hợp F1): Sau khi về đến địa bàn tỉnh Kon Tum, các đối tượng này phải được đưa vào cơ sở cách ly tập trung để được phân loại đối tượng (người tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19; người tiêm 01 mũi vắc xin phòng COVID-19; người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19; người đã từng mắc COVID-19 được điều trị khỏi) và tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RTPCR. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính (+) với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định. Đối với các đối tượng có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với SARS-CoV-2 thì thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch COVID-19, như sau:

 

1. Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm trở về địa phương (thẻ xanh trên Sổ Sức khoẻ điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp): Theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú (sau đây gọi tắt là tại nhà) 07 ngày, sau đó đưa vào đối tượng quản lý sức khỏe 14 ngày (tổng 21 ngày); xét nghiệm RT-PCR vào ngày 3, 7, 14, 21 (mẫu gộp; mẫu 1 là mẫu lấy khi được đưa vào cơ sở cách ly tập trung để phân loại). Trường hợp có kết quả dương tính thì xử trí theo quy định.

 

Điều kiện để được theo dõi sức khỏe tại nhà: Phải có đầy đủ các điều kiện, cam kết, xác nhận theo các Phụ lục I, II, III, IV, V (đặc biệt là phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly/theo dõi sức khỏe tại nhà do Chủ tịch UBND cấp xã ký xác nhận theo Phụ lục V). Nếu có dấu hiệu  bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

 

Nội dung theo dõi sức khỏe tại nhà: Thực hiện theo Công văn số 425/CVBCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Hướng dẫn số 1862/HD-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

 

2. Người khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 với kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính ít nhất 02 lần trước khi xuất viện): Theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày, sau đó đưa vào đối tượng quản lý sức khỏe 14 ngày (tổng 21 ngày); xét nghiệm RT-PCR vào ngày 3, 7, 14, 21 (mẫu gộp, mẫu 1 là mẫu lấy khi được đưa vào cơ sở cách ly tập trung để phân loại). Trường hợp có kết quả dương tính thì xử trí theo quy định.

 

Điều kiện để được theo dõi sức khỏe tại nhà: Phải có đầy đủ các điều kiện, cam kết, xác nhận theo các Phụ lục I, II, III, IV, V (đặc biệt là phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly/theo dõi sức tại nhà do Chủ tịch UBND cấp xã ký xác nhận theo Phụ lục V). Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

 

Nội dung theo dõi sức khỏe tại nhà: Thực hiện theo Công văn số 425/CVBCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Hướng dẫn số 1862/HD-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

 

3. Người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp): Cách ly tại nhà 14 ngày, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày (tổng 28 ngày); xét nghiệm 3, 7, 14, 21, 28 (mẫu gộp; mẫu 1 là mẫu lấy khi được đưa vào cơ sở cách ly tập trung để phân loại). Trường hợp có kết quả dương tính thì xử trí theo quy định.

 

Điều kiện để được cách ly tại nhà: Phải có đầy đủ các điều kiện, cam kết, xác nhận theo các Phụ lục I, II, III, IV, V (đặc biệt là phải có Giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly/theo dõi sức tại nhà do Chủ tịch UBND cấp xã ký xác nhận theo Phụ lục V). Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

 

Nội dung cách ly tại nhà: Thực hiện theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19.

 

4. Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc không phải đối tượng khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng: Thực hiện cách ly theo Công văn số 3160/CV-BCĐ ngày 15/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Thái Ninh