Thứ 3, Ngày 07/12/2021 -

Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 21/10/2021  10:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, triển khai chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, cụ thể như sau:

 

1. Phạm vi điều chỉnh: Trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

2. Đối tượng hỗ trợ: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) làm một trong các công việc sau: Bán vé số lẻ lưu động; Thu gom phế liệu; bốc vác; vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ; lái xe ôm truyền thống; lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa và xe chở khách; Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Lao động giúp việc gia đình; Lao động làm thuê tại các hộ kinh doanh, dịch vụ (ăn uống; lưu trú; chăm sóc sức khỏe; làm đẹp; karaoke; phòng luyện tập thể dục thể thao …) và các cơ sở sản xuất; lao động tự do trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa đồ gia dụng (bao gồm sửa chữa các loại xe, thiết bị phục vụ dân sinh).

 

3. Điều kiện hỗ trợ: Lao động được hỗ trợ phải đảm bảo có đủ các tiêu chí sau: Cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Có thu nhập bằng hoặc thấp hơn 1.000.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị; Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

 

4. Nguyên tắc hỗ trợ: Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không trùng lặp, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

 

5. Mức hỗ trợ: Đối với người lao động không có việc làm từ 30 ngày trở lên: Hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/lần; Đối với người lao động tạm dừng hoạt động hoặc bị mất việc làm dưới 30 ngày được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày (tính theo số ngày thực tế tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương).

 

* Về hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện:

 

Người lao động gửi Đơn đề nghị hỗ trợ;

 

Trong vòng 02 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi UBND huyện, thành phố  đề nghị phê duyệt. Trường hợp người lao động không đủ điều kiện hỗ trợ, UBND cấp xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về việc xét duyệt đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ;

 

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ của UBND cấp xã, UBND cấp huyện thẩm định, phê duyệt danh sách theo thẩm quyền và chỉ đạo việc chi trả chính sách theo quy định;

 

UBND cấp xã thực hiện chi hỗ trợ trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ của UBND cấp huyện.

 

Chi tiết Văn bản xem tại đây!

Trần Huệ