Thứ hai, Ngày 15/04/2024 -

Mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022
Ngày đăng: 26/10/2021  22:22
Mặc định Cỡ chữ
Tại Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021, HĐND tỉnh ban hành quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 và không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, cụ thể: (a) Cấp học mầm non và cấp học trung học phổ thông: 52.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 1, 30.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 2 và 25.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 3; (b) Cấp học trung học cơ sở: 40.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 1, 23.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 2 và 19.000 đồng/học sinh/tháng đối với vùng 3.

 

Vùng 1: Gồm 6 phường: Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Quang Trung, Duy Tân, Trường Chinh của thành phố Kon Tum; Vùng 2: Gồm 4 phường của thành phố Kon Tum (Ngô Mây, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi) và 6 thị trấn thuộc 6 huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy (trừ các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành); Vùng 3: Thị trấn Măng Đen, các xã còn lại và các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

 

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn theo quy định trên.

 

Trường hợp tổ chức học trực tuyến (học online) hoặc vừa tổ chức học trực tuyến vừa tổ chức học trực tiếp, cơ sở giáo dục công lập được áp dụng mức thu bằng mức học phí tại quy định này. Không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học.

 

Nghị quyết cũng quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Ngân sách Nhà nước cấp bù cho các cơ sở giáo dục có đối tượng không thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách hiện hành.

 

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (ngày 22/10/2021); bãi bỏ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 cho năm học 2021-2022.

 

Thái Ninh