Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em
Ngày đăng: 25/11/2021  21:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4217/UBND-HTKT triển khai Công điện số 235/CĐ-UBATGTQG ngày 23/11/2021 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đặc biệt là hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh và trẻ em, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

 

Tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm quy định về việc lắp camera giám sát trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính Phủ và chỉ đạo tại Công văn số 3339/UBND-HTKT ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh. 

 

Giao Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, nhất là xe ô tô đưa đón học sinh.

 

Kiểm soát, chấn chỉnh, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các cháu học sinh điều khiển mô tô, xe máy tham gia giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đặc biệt cần tập trung xử lý hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe điều khiển.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan chức năng của ngành giao thông vận tải và Công an trên địa bàn, kiểm tra bảo đảm các điều kiện an toàn đối với phương tiện đưa đón học sinh, cam kết và thực hiện nghiêm yêu cầu học sinh phải có chỗ ngồi và thắt dây an toàn khi lưu thông trên xe ô tô đưa đón học sinh và ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 3983/UBND-HTKT ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh.

 

Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể chính trị, xã hội và nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với trẻ em; đặc biệt là vận động cha, mẹ, người giám hộ cam kết và thực hiện không giao xe mô tô cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển.

 

Ban An toàn giao thông tỉnh (cơ quan thường trực) theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh./.

 

                                                                                Lê Hằng - Minh Chấn