Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng
Ngày đăng: 25/11/2021  22:24
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 22/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.

 

Quy định kèm theo Quyết định gồm 4 chương với 25 điều quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quy định này áp dụng đối với công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, cơ quan quản lý nhà nước về công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

 

Theo Quy định, việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng phải đảm bảo công bằng, công khai, khách quan và đúng quy định của pháp luật;  phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu công chứng của từng địa bàn huyện, thành phố; tổ chức hành nghề công chứng gắn với địa bàn dân cư, không tập trung nhiều tổ chức hành nghề công chứng trong cùng một địa bàn cấp huyện. Hồ sơ xét duyệt phải tuân theo quy định của Luật Công chứng, Quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

Việc xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng dựa trên các tiêu chí bắt buộc là những điều kiện tối thiểu mà Văn phòng công chứng cần phải đáp ứng để đảm bảo cho hoạt động của Văn phòng công chứng, như:

 

Diện tích trụ sở của Văn phòng công chứng phải có tổng diện tích tối thiểu là 100m2 (Trong đó diện tích dành cho khách hàng ít nhất là 60m2, diện tích dành cho lưu trữ ít nhất là 30m2 và có chỗ dành cho việc giữ xe); đối với địa bàn cấp huyện đã có tổ chức hành nghề công chứng thì trụ sở Văn phòng công chứng dự kiến thành lập phải cách tổ chức hành nghề công chứng đang hoạt động ít nhất là 5km (tính theo đường chim bay).

 

Văn phòng công chứng phải có từ 02 công chứng viên hợp danh trở lên; Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên. Văn phòng công chứng phải có dự kiến các trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ, có nhân viên phụ trách kế toán, nhân viên phụ trách lưu trữ, nhân viên phụ trách công nghệ thông tin (có thể hoạt động kiêm nhiệm).

 

Ngoài ra có các tiêu chí tính điểm khi xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, như Tiêu chí về trụ sở và cơ sở vật chất; Tiêu chí về tổ chức nhân sự; Các tiêu chí khác.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Thái Ninh