Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Kế hoạch Phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 21/12/2021  10:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/12/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4500/KH-UBND về phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là đẩy mạnh các hoạt động phòng chống, tập trung ưu tiên vào vùng sốt rét lưu hành và có nhiều đối tượng nguy cơ cao, nhanh chóng đẩy lùi bệnh sốt rét để đến năm 2025 công nhận loại trừ bệnh sốt rét quy mô cấp tỉnh và củng cố các yếu tố bền vững nhằm ngăn chặn bệnh sốt rét quay trở lại.

 

Cụ thể: Đảm bảo toàn bộ người dân được tiếp cận đầy đủ dịch vụ chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét kịp thời đối với cả cơ sở y tế công lập và tư nhân; Đảm bảo người dân trong vùng nguy cơ được bảo vệ bằng các biện pháp phòng chống véc tơ thích hợp; Nâng cao chất lượng hệ thống giám sát dịch tễ bệnh sốt rét và đảm bảo năng lực đáp ứng dịch sốt rét; Nâng cao kiến thức và hành vi của người dân để tự chủ động bảo vệ cá nhân trước bệnh sốt rét; Quản lý, điều phối hiệu quả Chương trình phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét và thực hiện loại trừ sốt rét quy mô cấp tỉnh.

 

Chỉ tiêu cụ thể hàng năm: Từ 2021 đến 2025 không còn tử vong do sốt rét; Số bệnh nhân mắc sốt rét mới phát hiện hàng năm trên 100.000 dân: năm 2021 < 7, năm 2022 là 8 và từ 2023 đến 2025 sẽ không còn; Tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét/1.000 dân: năm 2021 là 0,017 và năm 2022 là 0,008, từ 2023 đến 2025  tỷ lệ này sẽ bằng 0.

 

Kế hoạch đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện gồm: (1) Chỉ đạo điều hành; (2) Truyền thông, giáo dục sức khỏe; (3) Chuyên môn kỹ thuật về Phòng chống muỗi truyền bệnh; (4) Kiểm tra, giám sát, đánh giá chương trình; (5) Nghiên cứu khoa học; (6) Giải pháp về nguồn lực và đầu tư; (7) Các giải pháp về xã hội hóa...

 

UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 

Trần Huệ - Thiên Phương