Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021
Ngày đăng: 23/12/2021  14:15
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

 

Dự và chủ trì tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; tham đự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ban VHXH của HĐND tỉnh, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh. Dự điểm cầu cấp huyện có Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy.  

 

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tham luận của các đơn vị, địa phương.

 

Trong năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó nổi bật như: Chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến mang lại hiệu quả thiết thực; tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm nghiêm túc, thực chất và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021; Sớm ban hành các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 toàn diện, đồng bộ, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong xã hội, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội xoay quanh cuộc bầu cử, kịp thời định hướng dư luận và phản ánh cho các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh; Tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử, góp phần tổ chức thành công Cuộc bầu cử.

 

Bên cạnh đó, đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn sau 75 năm, kể từ Hội nghị văn hóa năm 1946. Chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận, đồng lòng trong xã hội để thực hiện mục tiêu kép, phòng, chống có hiệu quả dịch COVID-19; chăm lo sức khỏe, điều trị, bảo vệ tính mạng người bị nhiễm COVID-19, giải quyết  những vấn đề tâm lý, tâm trạng xã hội và phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá toàn ngành Tuyên giáo đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn trong năm 2021. Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn ngành đã đạt được trong năm qua.

 

Năm 2022, trước dự báo cáo tình hình thế giới và trong nước có nhiều thách thức, đồng chí đề nghị toàn ngành Tuyên giáo cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nghiên cứu triển khai việc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, biểu dương các đơn vị địa phương làm tốt, uốn nắn các đơn vị chưa làm tốt; Tập trung triển khai  thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", trong đó trước mắt nghiên cứu hướng dẫn đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên các cấp; Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để việc học tập, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; Tăng cường chỉ đạo, định hướng tích cực hoạt động báo chí -xuất bản; Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; Thường xuyên đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp,...

 

Để công tác tuyên giáo tiếp tục đạt nhiều kết quả trong năm 2022, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy các địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên giáo.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các ý kiến phát biểu tham luận của đại biểu tại Hội nghị.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ngành Tuyên giáo tập trung thực hiện một số nội dung sau: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả; Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; Tích cực quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết luận chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị; Đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển KT-XH các địa phương, đơn vị; Tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tuyên giáo./.

Vũ Huệ