Thứ 7, Ngày 30/09/2023 -

Rà soát đối với các gói thầu đã mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á
Ngày đăng: 25/12/2021  20:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/12/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4574/UBND-KTTH chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế.

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Siêu thị Co.opmart Kon Tum (Ảnh http://syt.kontum.gov.vn/)

 

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương có liên quan:

 

Khẩn trương rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (trước 31/12/2021) đối với các gói thầu đã mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

 

Tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, bảo đảm khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực và “lợi ích nhóm”, không để xảy ra vi phạm pháp luật.

 

Trường hợp khó khăn vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh vượt thẩm quyền, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xử lý, giải quyết.

 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị, địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, hướng dẫn và giáo dục ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật, nhất là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến mua sắm, đấu thầu vật tư, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế; đưa tin đầy đủ, công khai kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan theo quy định của pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.

 

Cổng TTĐT tỉnh