Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

6.456 giao dịch thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Ngày đăng: 05/01/2022  21:39
Mặc định Cỡ chữ
Từ ngày 01/7/2021 tỉnh Kon Tum bắt đầu triển khai cung cấp dịch vụ thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua 05 tháng triển khai, 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đạt 6.456 giao dịch thành công, với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

 

Trong đó, thành phố Kon Tum trên 4,6 tỷ đồng; huyện Ngọc Hồi gần 2,15 tỷ đồng; huyện Kon Plông 1,764 tỷ đồng; huyện Đăk Hà 1,459 tỷ đồng; huyện Sa Thầy gần 483 triệu đồng; huyện Đăk Tô 499 triệu đồng; huyện Kon Rẫy trên 390 triệu đồng; huyện Đăk Glei trên 495 triệu đồng; huyện Ia H'Drai gần 235 triệu đồng và huyện Tu Mơ Rông trên 11 triệu đồng.

 

Việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã tạo thêm sự lựa chọn về hình thức thanh toán cho người dân, góp phần giảm số lần đi lại của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, đem lại sự nhanh chóng, tiện lợi, góp phần cắt giảm các bước trung gian, tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, tăng cường sự công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

 

Đình Trung