Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
Ngày đăng: 12/01/2022  15:42
Mặc định Cỡ chữ
Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động ứng phó với các nguy cơ cháy rừng, ngày 12/01/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng, các đơn vị trồng cao su trên đất lâm nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; vận động toàn dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, trồng rừng; khuyến khích động viên Nhân dân tham gia đấu tranh, ngăn chặn và tố giác các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; phát hiện, nêu gương điển hình trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

 

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, truy quét, triệt phá các tụ điểm phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là người có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất lâm nghiệp…

 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, các chủ rừng triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, trồng rừng trên địa bàn.

 

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án (kể cả các dự án bắt đầu cho chủ trương khảo sát) có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý và kiên quyết đình chỉ, thu hồi đối với các dự án có sai phạm, hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc thực hiện các dự án để vi phạm Luật Lâm nghiệp.

 

Chỉ đạo Chi cục kiểm lâm phối hợp với các đơn vị chủ rừng, địa phương liên quan xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra vi phạm, lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức đồng loạt ra quân mở các đợt cao điểm tuần tra, truy quét (Đặc biệt trong các dịp nghỉ Lễ, Tết) nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp…

 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các chủ rừng, chính quyền cơ sở và lực lượng Kiểm lâm sẵn sàng phối hợp với các lực lượng để ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.

 

4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng trực thuộc đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là các vụ phá rừng trái pháp luật đã xác định được đối tượng vi phạm, sớm đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật để tăng tính răn đe, giáo dục. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, truy quét các điểm nóng, phức tạp vi phạm Luật Lâm nghiệp.

 

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng quy định hiện hành.

 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong các trường học nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức và học sinh đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm, chủ rừng tăng cường công tác tuần tra rừng, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi khai thác gỗ, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu, chữa cháy... các vụ cháy rừng trong khu vực biên giới; thực hiện tốt các Quy chế, Kế hoạch phối hợp đã ký kết với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản tại khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum: Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng và phát các bản tin, phóng sự, chương trình phát thanh, truyền hình chuyên đề về công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; đồng thời, thông tin kịp thời và đầy đủ bản tin dự báo nguy cơ cháy rừng, tình hình xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là việc xét xử các vụ án về lâm nghiệp trong các chương trình phát thanh, truyền hình.

 

9. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh kịp thời cung cấp thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan đến người dân và các cơ quan liên quan để phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng và phòng chống thiên tai.

 

10. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, các đơn vị chủ rừng tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh./.

 

                                                                                 Lê Hằng – Văn Hạ