Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Thông báo THDB số 131: Tiếp tục ghi nhận 14 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 12/01/2022  20:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 12/01/2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có Thông báo số 244/TB-BCĐ, thông tin về 01 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 và 18 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh Kon Tum.

 

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2

 

Về trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 - F0tdt-259 tại huyện Đăk Glei, đây là công dân đã từng mắc COVID-19 và hoàn thành cách ly, điều trị tại tỉnh; ngày 01/01, công dân hoàn thành cách ly điều trị, được trở về địa phương và tự theo dõi sức khỏe tại Khu tập trung kiểm soát dịch xã; ngày 10/01, mẫu xét nghiệm có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei.

 

Trong 18 trường hợp mắc COVID-19 tại tỉnh, có 01 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung (trường hợp thứ 1326), 01 trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà (trường hợp 1327), 02 trường hợp từ địa phương khác về tỉnh (trường hợp thứ 1328 và thứ 1329) và 14 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại cộng đồng (các trường hợp từ thứ 1330 đến thứ 1343).

 

Số trường hợp mắc COVID-19 tập trung nhiều ở thành phố Kon Tum với 10 trường hợp (09 trường hợp phát hiện tại cộng đồng); huyện Đăk Hà 03 trường hợp (02 trường hợp phát hiện tại cộng đồng); huyện Ngọc Hồi 02 trường hợp (01 trường hợp phát hiện tại cộng đồng); các huyện: Kon Rẫy, Đăk Tô, Đăk Glei với mỗi huyện 01 trường hợp (trường hợp tại huyện Đăk Tô và Đăk Glei là ca cộng đồng).

 

­Tính đến 07 giờ ngày 12/01/2022, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1343 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 946 ca phát hiện tại các cơ sở, các nơi cách ly và 397 ca phát hiện tại cộng đồng.

 

Thái Ninh