Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các lễ hội trong giờ hành chính
Ngày đăng: 08/02/2022  13:03
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/02/2022, Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Công văn số 438-CV/TU về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các huyện, thành ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh quán triệt và yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo nghiêm túc, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu năm mới, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra. Đồng thời, nghiêm cấm việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi lễ chùa, tham gia các lễ hội trong giờ hành chính (nếu không được phân công).

 

Yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh (nếu có).

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện Công văn này; kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm các nội dung trên./.