Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống sinh vật hại cây trồng
Ngày đăng: 08/02/2022  15:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật hại cây trồng trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

1. UBND các huyện, thành phố: Tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch hại trên cây trồng tại địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm diệt trừ cây Mai dương, bệnh khảm lá trên cây sắn, không để lây lan ra diện rộng.

 

Tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, phát hiện xử lý sớm, dứt điểm ngay từ ban đầu các đối tượng gây hại trên cây trồng; phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong công tác phòng, chống, khống chế dịch hại trên cây trồng, tránh tình trạng chủ quan, lơ là; kiên quyết không để dịch hại lây lan và phát triển thành dịch.

 

Chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, xây dựng các phương án phòng chống dịch hại trên cây trồng để sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống phát sinh tại địa phương.

 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người nông dân bằng các hình thức phù hợp về thời điểm phát sinh và các biện pháp phòng, trừ các đối tượng sâu, bệnh hại cụ thể trên từng loại cây trồng ở từng thời điểm (trong đó lưu ý khuyến cáo giai đoạn phòng trừ hiệu quả nhất) để người nông dân biết, áp dụng.

 

Tổ chức tập huấn, triển khai các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế và có tiềm năng xuất khẩu ở địa phương theo Chỉ thị số 8141/CT-BNN-BVTV ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ động chỉ đạo triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng trừ bệnh hại trên cây trồng có nguy cơ phát sinh trong thời gian đến; hướng dẫn người nông dân sử dụng giống cây trồng chống chịu sinh vật gây hại, vệ sinh đồng ruộng, bố trí thời vụ, sử dụng phân bón hợp lý và các biện pháp khác thân thiện với môi trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển, tăng sức chống chịu, hạn chế sự phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại, bảo vệ và phát triển sinh vật có ích.

 

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ về nguồn gốc, chất lượng, chủng loại, đánh giá khả năng phát sinh sâu bệnh hại đối với các loại giống cây lâm nghiệp đang được địa phương sử dụng để trồng rừng, chủ động triển khai các giải pháp phòng trừ, không để dịch hại phát sinh.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc mua bán, kinh doanh vật tư nông nghiệp, không để tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm (nếu có); có giải pháp chỉ đạo, thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, vật tư đầy đủ, kịp thời để phục vụ Nhân dân sản xuất.

 

Bố trí nhân lực để thực hiện tốt công tác điều tra, dự tính, dự báo và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ dịch hại kịp thời, hiệu quả.

 

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố về công tác chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Chủ động cân đối ngân sách địa phương (nguồn dự phòng, sự nghiệp kinh tế,…) và các nguồn huy động, đóng góp hợp pháp để triển khai thực hiện phòng, chống dịch hại trên cây trồng theo đúng quy định pháp luật.

 

Định kỳ hằng tuần (trước ngày thứ Tư) báo cáo tình hình dịch hại cây trồng, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Quá trình triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch hại trên cây trồng phải tuân thủ theo đúng các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để dịch hại trên cây trồng phát sinh, tái phát, diễn biến phức tạp, lây lan trên địa bàn và ra các địa phương khác.

 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ thông báo chính xác, kịp thời về tình hình sâu, bệnh hại, dự báo thời điểm phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại và hướng dẫn các biện pháp, kỹ thuật, phòng trừ hiệu quả để các địa phương, người nông dân biết, áp dụng.

 

Tập huấn, hướng dẫn người sản xuất và các cơ sở sản xuất áp dụng quy trình VietGAP, GlobalGAP, kỹ thuật IPM, INM, ICM trong quá trình canh tác để đảm bảo năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm. Xây dựng các mô hình sản xuất bền vững, an toàn dịch bệnh; mô hình IPM trên các loại cây trồng để người nông dân tham khảo, áp dụng và nhân rộng.

 

Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai các giải pháp ngăn chặn và xử lý dứt điểm diện tích trồng sắn bị nhiễm bệnh khảm lá, đảm bảo không để lây lan ra diện rộng, gây thiệt hại cho người trồng sắn.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, mua bán giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; đồng thời thông tin đến người dân những cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, uy tín; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

 

Tham mưu UBND tỉnh công bố dịch, hết dịch theo đúng quy định của pháp luật (trong trường hợp đủ điều kiện).

 

Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của thời tiết, tình hình sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh, định kỳ hằng tuần (trước 11h00’ ngày thứ Tư) tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, không để dịch hại lây lan phát sinh trên địa bàn tỉnh.

 

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị này phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm theo quy định pháp luật.

 

4. Sở Công Thương: Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với việc sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

 

5. Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum và các cơ quan thông tấn, báo chí khác: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chuyên mục, chương trình tuyên truyền, truyền thông, thông tin về tình hình và tác hại của sâu bệnh hại trên các loại cây trồng và các biện pháp ngăn chặn, phòng trừ.

 

6. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh: Phối hợp tổ chức quán triệt, vận động Nhân dân, các hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh./.

 

Đình Trung – Thanh An