Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Ngày đăng: 09/02/2022  15:33
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 358/UBND-KGVX về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 23-HD/BTGTU ngày 10/01/2022. Trong đó, xác định những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

 

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền Chuyên đề riêng của tỉnh gắn với chuyên đề toàn khóa của Trung ương. Kịp thời đưa tin về các tập thể, cá nhân điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với học sinh, sinh viên. Đưa nội dung Chuyên đề năm 2022 vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng chính trị; tiếp tục phát động phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ tỉnh Kon Tum học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 

Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp tham mưu hồ sơ đề nghị biểu dương, khen thưởng; báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu.

 

Tuấn Tài – Diệu Linh