Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sau khi dự án KfW10 kết thúc
Ngày đăng: 24/02/2022  09:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 486/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sau khi dự án KfW10 kết thúc.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Đăk Glei, Kon Plông, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Lâm nghiệp và hướng dẫn, đôn đốc các cộng đồng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.

 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các cộng đồng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật đến rừng cộng đồng. Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của Ban quản lý rừng cộng đồng, đồng thời phát huy hiệu quả vai trò của Tổ bảo vệ rừng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng đã được Nhà nước giao.  

 

Chỉ đạo UBND các xã tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu kết quả bảo vệ rừng hàng quý và giải ngân số dư quỹ CFM và VDF do dự án KfW10 bàn giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4119/UBND-NNTN ngày 16/11/2021. Thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ Ban quản lý rừng cộng đồng và Ban quản lý quỹ VDF quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn quỹ và trang thiết bị dự án hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành. 

 

Theo dõi, hướng dẫn hộ gia đình và cộng đồng sử dụng đúng mục đích diện tích đất lâm nghiệp đã giao; chăm sóc, bảo vệ và hưởng lợi từ diện tích rừng trồng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung đã được dự án hỗ trợ theo quy định. Vận động cộng đồng tích cực trồng, phát triển các loại cây phù hợp (dược liệu, song mây…) dưới tán rừng nhằm góp phần bảo vệ rừng và tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

 

Giao UBND huyện Kon Plông chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cộng đồng thôn Đăk Lôm, Đăk Liêu và Vi Chring, xã Hiếu báo cáo định kỳ công tác quản lý, bảo vệ rừng cộng động với Tổ chức bảo tồn động thực vật quốc tế (FFI) để giải ngân số tiền bán tín chỉ carbon hằng năm; hướng dẫn cộng đồng sử dụng có hiệu quả số tiền bán tín chỉ carbon theo quy định.

 

Giao Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray phối hợp với Trung tâm lâm nghiệp nhiệt đới Gia Lai (đơn vị tư vấn) theo dõi, chăm sóc mô hình 2,4 ha rừng trồng trên đất nhiễm chất độc hoá học tại khoảnh 3 tiểu khu 576, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy đến hết năm 2022. Tiếp tục quản lý, bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng trên từ sau năm 2022 theo quy định.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý dự án KfW10)  tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tiếp tục quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sau khi dự án KfW10 kết thúc theo quy định hiện hành./.

 

                                                                                          Lê Hằng - Văn Hạ