Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3/2022
Ngày đăng: 13/04/2022  21:14
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 13/4, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2022 bằng hình thức trực tuyến đến UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh

 

Dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo và các Ủy viên UBND các huyện, thành phố...

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình KT-XH tháng 3 và quý I/2022, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; Tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quý I/2022; Kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC quý I, nhiệm vụ, giải pháp quý II/2022; Kết quả triển khai thực hiện Đề án chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Việc phục hồi và phát triển ngành du lịch tỉnh quý I/2022, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; Kết quả thực hiện quý I các chỉ tiêu chủ yếu của ngành nông nghiệp được giao tại Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022,…

 

Theo báo cáo tại phiên họp, tình hình KT-XH tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ. Trong đó, tính đến ngày 15/3, tổng diện tích các cây trồng vụ Đông Xuân đạt 10.139,4 ha, đạt 98,2% so với kế hoạch và bằng 110,8% so với cùng kỳ năm trước; chăn nuôi tiếp tục ổn định, tổng đàn gia súc đạt 256.295 con, đạt 93,4% kế hoạch năm 2022, bằng 102,7% so với cùng kỳ. Đến nay, các đơn vị, địa phương đã chuẩn bị cây giống, diện tích đất rừng và các điều kiện cần thiết khác phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu trồng năm 2022. Trong quý I, các lực lượng chức năng đã phát hiện 28 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với khối lượng vi phạm 88,597m3 gỗ, diện tích thiệt hại 30,532 ha; giảm 27 vụ (49,1%)

 

Tình hình sản xuất công nghiệp cơ bản được duy trì, ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp quý I/2022 ước đạt 1.950 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 23,6% so với kế hoạch. Hoạt động thương mại được duy trì ổn định; Chương trình bình ổn thị trường  trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được triển khai tích cực; giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá đột biến.

 

Thu ngân sách Nhà nước quý I ước khoảng 1.393 tỷ đồng, đạt 34,8% dự toán địa phương giao và bằng 172,9% so với cùng kỳ. Công tác phân bổ và đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đúng mục đích, hiệu quả. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được địa phương giao hơn 3.166,5 tỷ đồng; tính đến 20/3/2022, đã giải ngân 294,9/1.845 tỷ đồng, đạt 16% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 địa phương đã giao.

 

Trong quý I, đã thu hút 05 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 482,5 tỷ đồng; tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản được duy trì; trong quý, thành lập mới khoảng 107 doanh nghiệp, đạt 34,5% kế hoạch và tăng 87,7% so với cùng kỳ.

 

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được duy trì, đến nay đã thực hiện giải quyết việc làm mới cho 1.100 lao động. Chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai tích cực; các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp phát biểu tại phiên họp

 

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các chỉ tiêu về phát triển KT-XH, QPAN trong năm 2022 đã đề ra tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, rút kinh nghiệm từ các năm trước, đặc biệt là chỉ tiêu về trồng rừng, trồng cây dược liệu hiện nay còn đạt thấp.

 

Yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu chương trình kiểm tra, làm việc với các huyện, thành phố để nắm tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu về xây dựng NTM, trồng rừng,...

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc kết luận phiên họp

 

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN trong năm 2022 đã đề ra; trong đó tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP và Nghị quyết số 38/NQ-CP Chính phủ.

 

Triển khai đồng bộ các giải pháp huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển KT-XH. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo nhà thầu đẩy mạnh thi công xây dựng công trình, kịp thời, xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư, đấu thầu… phấn đấu đến hết quý II năm 2022 giải ngân trên 50% thực nguồn kế hoạch vốn được giao.

 

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2022; phấn đấu hoàn thành đến hết quý II/2022 trồng được 170 ha cây dược liệu, 250 ha cây ăn quả và 100 ha cây mắc ca; khẩn trương lựa chọn để tiến hành xây dựng các thôn (làng) điểm đạt chuẩn NTM theo đúng Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó, mỗi huyện, thành phố lựa chọn 01 thôn (làng) và chỉ đạo mỗi xã chọn 01 thôn (làng) làm điểm xây dựng NTM tại địa phương để rút kinh nghiệm và triển khai ra diện rộng...

 

Ngay sau khi phiên họp thường kỳ về KTXH, UBND tỉnh đã họp phiên chuyên đề để thảo luận cho ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể UBND tỉnh.

 

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo: Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Kon Tum; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030.

 

Bằng hình thức bỏ phiếu, thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đối với cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh.

 

Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tiếp thu giải trình đối với ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh bằng phiếu./.

 

Vũ Huệ