Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” năm 2022 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 17/06/2022  15:31
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1867/KH-BCĐ tổ chức Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch  đề ra chỉ tiêu: Tuyên truyền cho 8.000 lượt người về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện. Vận động khoảng 2.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện; tiếp nhận tối thiểu 1.750 đơn vị máu trong thời gian diễn ra Chương trình từ ngày 01/5 đến 31/7/2022. Tổ chức 02 điểm hưởng ứng tại huyện Đắk Hà, Đắk Tô (tiếp nhận tối thiểu 150 đơn vị máu/huyện). Tổ chức Chương trình tại thành phố Kon Tum (tiếp nhận tối thiểu 300 đơn vị máu).

 

Tại huyện Đắk Hà chương trình diễn ra 01 ngày vào thứ Tư ngày 20/7/2022, bắt đầu từ lúc 07h30’ tại Hội trường 24/3 thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum. Tại huyện Đắk Tô chương trình diễn ra 01 ngày vào thứ Bảy ngày 30/7/2022, bắt đầu từ lúc 07h30’ tại Nhà Văn hóa huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum.

 

Điểm chính Chương trình diễn ra tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum trong 02 ngày từ chiều thứ Năm ngày 07/7/2022 đến thứ Sáu ngày 08/7/2022

 

Để Kế hoạch đạt được chỉ tiêu đề ra, các hoạt động cần triển khai gồm:

 

Tổ chức tuyên truyền trực quan: Treo băng rôn tuyên truyền nội dung Chương trình “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên”, cờ phướn xen kẽ với hồng kỳ và tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe loa: tại Thành phố Kon Tum (các tuyến đường chính trong thành phố Kon Tum, nơi có đoàn diễu hành đi qua và tại Hội trường Ngọc Linh; thời gian từ ngày 02/7 - 08/7/2022), tại huyện Đắk Hà (tuyến đường chính của huyện Đắk Hà, Hội trường 24/3 thị trấn Đắk Hà; thời gian từ ngày 19/7 - 20/7/2022), tại huyện Đắk Tô (tuyến đường chính của huyện Đắk Tô, Nhà Văn hóa huyện Đắk Tô; thời gian từ ngày 29/7 - 30/7/2022).

 

Tuyên truyền phát tờ rơi, tư vấn bệnh tan máu bẩm sinh tại các điểm tập trung đông dân cư, trung tâm mua sắm, các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Kon Tum; thời gian từ ngày 02/6 - 08/7/2022.

 

Chương trình “Gala Hành trình Đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” năm 2022 bắt đầu lúc 19h00’, ngày 07/7/2022 tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum. Ngày hội hiến máu “Hành trình Đỏ - Giọt hồng Bắc Tây Nguyên” năm 2022 bắt đầu từ 07h30 - 15h30 ngày 08/7/2022 tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum.

 

Tuấn Tài – Phan Phượng