Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh
Ngày đăng: 23/06/2022  18:17
Mặc định Cỡ chữ
Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND (ngày 23/6) về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh)

Theo đó, Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý dự án.

 

Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp 04 hạng mục công trình (Đăk Chà Mòn, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh) nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa; tưới ổn định theo thiết kế ban đầu cho 655 ha đất nông nghiệp (trong đó: 370 ha lúa nước và 285 ha cây công nghiệp); Góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường nông thôn sạch đẹp. Đồng thời, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp, tạo tiền đề cho áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất hàng hóa. Nâng cao hiệu quả dùng nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Quy mô đầu tư:

 

- Hạng mục 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Chà Mòn 1, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum.

 

Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ bằng đá xây; xây dựng mới bằng tràn tự do có cao trình ngưỡng bằng cao trình mực nước dâng bình thường, hình thức ngưỡng kiểu Labyrinth, nối tiếp hạ lưu bằng đường tràn kiểu bậc nước, tràn có tổng chiều dài Lt=150m, chiều rộng từ 10m÷15m, kết cấu bằng bê tông cốt thép M250;

 

Đường quản lý vận hành: Nâng cấp 0,5 km đường đất đoạn nối lên mặt đập thành đường bê tông xi măng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A.

 

- Hạng mục 2: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Pret, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà.

 

Đập đất: Đắp bù áp trúc hạ lưu đập bằng đất đồng chất, chiều dài đập Lđ=230m, đỉnh đập rộng 5m, chiều cao đập lớn nhất Hmax=8m; Kiên cố đỉnh đập đảm bảo độ vượt cao an toàn; khôi phục gia cố mái thượng, hạ lưu, vật thoát nước hạ lưu;

 

Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ, thay mới bằng tràn kiểu Labyrinth có chiều dài Lt=100m, chiều rộng từ 3m÷5m, kết cấu bằng bê tông cốt thép;

 

Cống lấy nước: phá dỡ cống cũ, thay mới bằng cống ống thép bọc ngoài bằng bê tông cốt thép có chiều dài Lc=40m, đường kính cống D400, đóng mở bằng van nêm hạ lưu;

 

Kênh chính: Sửa chữa đoạn kênh dài 500m, mặt cắt (40x60)cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép;

 

Đường quản lý vận hành: Nâng cấp 0,5 km đường đất đoạn lên mặt đập thành đường bê tông xi măng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A phục vụ sản xuất và quản lý vận hành.

 

- Hạng mục 3: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Kon Tu, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà.

 

Đập đất: Đắp đất đầm chặt bù vênh mái đập và đỉnh đập, gia cố mái đập thượng lưu bằng tấm bê tông, bên dưới là tầng lọc, kiên cố hóa đỉnh đập bằng bê tông. Xây dựng bổ sung vật thoát nước chân đập, hệ thống rãnh thoát nước mưa mái đập hạ lưu bằng bê tông.

 

Tràn xả lũ: Phá dỡ tràn cũ và làm thay thế tràn mới bằng bê tông cốt thép (thay thế tràn cũ bị hư hỏng) cao trình kích thước tương tự tràn cũ.

 

Cống lấy nước: Làm mới cửa vào, cửa ra và cầu công tác bằng bê tông và bê tông cốt thép, thay thế các bộ phận của cống bị hư hỏng.

 

Kênh chính: Sửa chữa đoạn kênh chính đầu cống dài khoảng 500m, kết cấu bằng bê tông cốt thép.

 

- Hạng mục 4: Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Đăk Loh, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà.

 

Tràn xả lũ: Xây dựng bổ sung tuyến tràn xả lũ phụ bằng bê tông cốt thép để đảm bảo xả lưu lượng lũ theo kết luận của hồ sơ kiểm định an toàn đập; về hình thức tràn dạng tràn dọc xả tự do được bố trí phía thượng lưu đập (cùng phía với tràn cũ).

 

Kênh chính: Sửa chữa, thay thế đoạn đầu kênh chính nối tiếp với hạ lưu cống lấy nước kết cấu bằng bê tông cốt thép;

 

Sửa chữa tràn cũ: Sửa chữa, thay thế máy đóng mở vận hành cửa van tràn xả lũ bằng điện; khắc phục hiện tượng thấm phần chân tràn xả lũ cũ tiếp giáp với đập đất.

 

Dự án nhóm: C.

 

Tổng mức đầu tư: Khoảng 65.000 triệu đồng.

 

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (được Thủ tướng Chính phủ thông báo số vốn dự kiến tại Công văn số 450/TTg-KTTH, ngày 20 tháng 5 năm 2022).

 

Địa điểm thực hiện: Xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum; xã Ngọc Réo, xã Đăk Ui, xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum.

 

Thời gian thực hiện: Từ năm 2022.

 

Tiến độ thực hiện: 02 năm.

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh