Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng: 29/06/2022  13:30
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 29/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan. Tại điểm cầu các địa phương có Thường trực huyện ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định số 481-QĐ/TU ngày 21/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh. Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; các Phó Trưởng Ban chỉ đạo gồm có các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó Trưởng ban thường trực), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm có các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (được phân công theo dõi công tác PCTNTC; tiếp nhận và xử lý đơn, thư).

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, PCTNTC và chủ động chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo, không để tình trạng lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

 

Các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác PCTNTC. Công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTNTC được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào chiều sâu, được Nhân dân quan tâm, dư luận xã hội đánh giá tích cực. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng từng bước phát huy tác dụng; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC thuộc phạm vi quản lý.

 

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch được phê duyệt. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm trong một số lĩnh vực như quản lý tài chính - kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản…; đồng thời, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và giữ gìn trật tự xã hội; chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình nổi lên liên quan đến các vấn đề về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các dịp Lễ và các sự kiện quan trọng của tỉnh.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của tôn giáo; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt người, phương tiện ra, vào hoạt động trong khu vực biên giới; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

 

Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp với phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 đảm bảo tuyệt đối an toàn.

 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNTC; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

 

Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền với Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giám sát, thu thập thông tin phản ánh, tố cáo, phát hiện xử lý tham nhũng và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng ở các ngành, các cấp.

 

Phát huy vai trò người đứng đầu trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý; đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng tham nhũng vặt ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của địa phương, đất nước; kiên trì giáo dục rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 

Thường xuyên nắm tình hình, tiếp nhận thông tin; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án về tham nhũng; tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế…

 

Nguyễn Hiệp