Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 8 và 9-2022
Ngày đăng: 08/08/2022  16:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2553/UBND-KGVX về việc tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 8 và 9-2022.

Theo đó, UBND tỉnh thông báo các cơ quan, đơn vị, địa phương: Tổ chức tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong tháng 8 và 9 năm 2022 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 1225-CV/BTGTU ngày 03/8/2022; Thông báo số 383/TB-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.

 

Đối với việc treo cờ Tổ quốc: Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022): Thực hiện từ ngày 17/8/2022 đến hết ngày 03/9/2022. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 - 25/9/2022): Thực hiện từ ngày 23/9/2022 đến hết ngày 26/9/2022.

 

Tuấn Tài – Huy Thông