Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá
Ngày đăng: 11/08/2022  08:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2568/UBND-KTTH về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá, cụ thể như sau:

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 679CĐ-TTg ngày 31/7/2022 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá; nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành giá, bình ổn giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân; nhất là việc kiểm soát giá các hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh trong các kỳ điều hành vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao; đồng thời, tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ sau:

 

Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Tổ chức triển khai rà soát các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá để chủ động có phương án điều chỉnh giá hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bàng giá thị trường theo đúng quy định.

 

Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Sở NN và PTNT tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống kênh phân phối, cung ứng, lò mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn tính từ cửa trại, cửa chuồng doanh nghiệp, người chăn nuôi đến doanh nghiệp, siêu thị, người bán cuối cùng trực tiếp cung ứng cho người tiêu dùng; làm rõ những bất cập, hạn chế (nếu có) để đề xuất các giải pháp khắc phục đảm bảo giảm thiểu khâu trung gian đẩy chi phí lưu thông, tăng giá bán. Tiếp tục theo dõi tình hình, chủ động điều hành để đảm bảo nguồn cung xăng dầu không bị gián đoạn.

 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các sở, ngành tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch, trung thực thông tin về giá; xử lý nghiêm, quyết liệt theo pháp luật các trường hợp tung tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường để kiểm soát lạm phát kỳ vọng.

 

Sở Y tế theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh đảm bảo cung ứng đủ thuốc và vật tư y tế với giá hợp lý phục nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh.

 

Sở NN và PTNT: Phối hợp Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống kênh phân phối, cung ứng, lò mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn tính từ cửa trại, cửa chuồng doanh nghiệp, người chăn nuôi đến doanh nghiệp, siêu thị, người bán cuối cùng trực tiếp cung ứng cho người tiêu dùng; làm rõ các bất cập, hạn chế (nếu có) để đề xuất các giải pháp khắc phục đảm bảo giảm thiểu khâu trung gian đẩy chi phí lưu thông, tăng giá bán.

 

Sở Giao thông vận tải: Tăng cường tổ chức rà soát kê khai giá của doanh nghiệp vận tải để đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá; trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời.

 

Sở Xây dựng quản lý hiệu quả nguồn cung vật liệu xây dựng; xử lý kịp thời các trường hợp găm hàng, giữ hàng, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá tăng cao bất hợp lý ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của các công trình, dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia (nếu có); đẩy mạnh công tác theo dõi, cập nhật biến động giá để kịp thời công bố giá vật liệu xây dựng, nghiên cứu rút ngắn chu kỳ công bố theo quy định.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, niêm yết giá các dịch vụ lưu trú, du lịch theo đúng quy định; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các dịp cao điểm, diễn biến giá xăng dầu để tăng giá bất hợp lý đối với các dịch vụ lưu trú, du lịch.

 

UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, nghiên cứu, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý và phối hợp với các sở, ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ có liên quan tại địa bàn.

 

Cục quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương giám sát, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, niêm yết giá theo đúng quy định đối với các mặt hàng như xăng dầu, lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, vận tải….; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý./.

 

Vũ Huệ - Quang Tiến