Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Ngày đăng: 11/08/2022  16:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2605/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau: Nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 116/BC-BTV ngày 09/8/2022 sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025", kế hoạch thực hiện Đề án, giai đoạn 2022-2025 đã được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kiến nghị tại Báo cáo số 42/BC-BTV ngày 17/12/2021 và đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tại Văn bản số 4639/UBND-KGVX ngày 30/12/2021 về việc triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

 

Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, vận động để cán bộ, hội viên và chị em phụ nữ nâng cao nhận thức đúng đắn về việc làm, khởi nghiệp; đồng thời có nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bộ để giúp phụ nữ khởi nghiệp hiệu quả.

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh triển khai nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4639/UBND-KGVX ngày 30/12/2021.

 

Tuấn Tài – Phan Phượng