Thứ hai, Ngày 03/10/2022 -

Nỗ lực hoàn thành việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ngày đăng: 12/08/2022  23:35
Mặc định Cỡ chữ
Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 15/8/2022 sẽ kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Kon Tum đã thực hiện hỗ trợ cho 125/162 trường hợp được thụ hưởng chính sách, đạt 77,16% so với kế hoạch.

 

Người lao động làm đơn theo mẫu và có xác nhận của chủ nhà trọ, gửi doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị

 

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt để đưa chính sách vào thực tiễn một cách nhanh chóng, hiệu quả. Cùng với đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan, địa phương liên quan đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện quy trình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Hòa Bình, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y nắm bắt quy định, triển khai đến người lao động để thực hiện chính sách được đảm bảo kịp thời, chính xác; qua đó, các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh nắm bắt, thực hiện chính sách một cách chủ động, nghiêm túc.

 

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 02 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, gồm: Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng; thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Về quy trình thực hiện, người lao động chỉ làm đơn đề nghị theo mẫu và có xác nhận của chủ nhà trọ để gửi doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị và không phải nộp thêm bất kỳ giấy tờ gì khác kể cả giấy đăng ký tạm trú; người sử dụng lao động thực hiện việc nộp hồ sơ theo một trong các hình thức nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến...

 

Theo báo cáo của Ngành Lao động - TBXH tỉnh, toàn tỉnh có 162 trường hợp thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đến nay, UBND đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 125 trường hợp (114 trường hợp lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và 11 trường hợp lao động quay trở lại thị trường lao động), với tổng số tiền hỗ trợ là 203 triệu đồng, đạt 77,16% so với kế hoạch.

 

Do một số doanh nghiệp còn lo tập trung sản xuất kinh doanh sau thời gian dịch bệnh và chưa kịp thời tuyên truyền đầy đủ chính sách đến người lao động, một số lao động chậm hoàn tất việc xác nhận của chủ nhà trọ và việc xác minh ở thuê, ở trọ khó khăn... nên đến nay, còn 37 hồ sơ đang được hoàn thiện, xác minh điều kiện thụ hưởng. Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định, các cơ quan liên quan của tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ giải quyết ngay nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chỉ còn vài hôm nữa là hết thời hạn giải quyết hồ sơ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, mong rằng với sự tích cực vào cuộc của các cơ quan, địa phương và các doanh nghiệp, việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh sẽ được hoàn thành đúng thời gian, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

Thái Ninh