Thứ hai, Ngày 29/05/2023 -

Kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2022
Ngày đăng: 25/08/2022  08:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/8/2022, Hội đồng Tuyển dụng công chức năm 2022 có Thông báo số 92/TB-HĐTDCC về kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2022.

 

Theo đó, sau khi hoàn thành công tác chấm thi, tổng hợp kết quả vòng 2 theo quy định, Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo kết quả thi vòng 2 (thi viết nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ tuyển dụng công chức năm 2022.

 

Trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày 24/8/2022 đến hết ngày 079/2022), thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu) kết quả thi vòng 2 đến Hội đồng Tuyển dụng công chức. Lệ phí phúc khảo thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh