Thứ hai, Ngày 04/03/2024 -

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin phòng COVID-19
Ngày đăng: 30/08/2022  16:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2856/UBND-KGVX về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, chủ động, quyết liệt trong phòng, chống các loại dịch bệnh trên người; rà soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Thực hiện quyết liệt Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy; huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch, mỗi tuần dành 10 phút để kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để ổ lăng quăng/bọ gậy trong và ngoài cơ quan, nhà. 

 

Đảm bảo kinh phí, nguồn lực để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và kịp thời xử lý các vướng mắc, tồn tại liên quan tới công tác phòng, chống dịch.

 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi, bám sát tình hình dịch trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ và các bệnh truyền nhiễm khác; chủ động xây dựng phương án ứng phó, triển khai đáp ứng với mọi tình huống dịch; kiểm soát ngay tại cửa khẩu với các dịch bệnh mới; tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng và tại các cơ sở điều trị; xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng.

 

Chỉ đạo các cơ sở điều trị thực hiện tốt việc phân tuyến, phân luồng khám, sàng lọc bệnh; đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao như: Phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính, người già và trẻ em, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

 

Kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn, tăng cường tập huấn và hỗ trợ địa phương trong phòng, chống dịch, đặc biệt là tiêm vắc xin.

 

Báo cáo UBND tỉnh kết quả cụ thể tình hình tiêm và thực hiện các cam kết về tiêm vắc xin phòng COVID-19 của từng đơn vị, địa phương đối với từng nhóm đối tượng (5 đến dưới 12 tuổi, 12 đến 17 tuổi, 18 tuổi trở lên) đến thời điểm 31/8/2022; khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở báo cáo, Sở Y tế tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo khoa học, hiệu quả, tiến độ; đồng thời tham mưu chỉ đạo xử lý đối với các đơn vị, địa phương, cơ sở tiêm chủng chậm trễ (nếu có). Hoàn thành trước ngày 06/9/2022.

 

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các văn bản: Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022, Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022, Văn bản số 4114/VPCP-KGVX  ngày 02/7/2022; giao Giám đốc Sở Y tế thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh gửi báo cáo trực tiếp về Bộ Y tế theo đề nghị tại Văn bản số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022, đồng thời báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

 

Tuấn Tài – Phan Phượng