Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 06/09/2022  09:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2920/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025: 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp được học tập quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”.

 

40% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập (thôn, làng, tổ dân phố), 60% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

 

70% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 60% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

 

Phấn đấu đến năm 2030: Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh để hiểu rõ và triển khai hiệu quả các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”.

 

60% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập (thôn, làng, tổ dân phố), 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và ở cơ quan trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

 

90% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 80% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

 

Để Kế hoạch đạt được mục tiêu đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cần triển khai gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình “Công dân học tập”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Triển khai công tác tập huấn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng mô hình “Công dân học tập”, góp phần xây dựng xã hội học tập.

 

Tuấn Tài – Huy Thông